Fredrik Johansson
Senior Full Stack System Developer
Fredrik Johansson
Senior Full Stack System Developer

Relation & Brand

Skärmdumpen visar startsidan på verktyget NRM. Min roll var nyutveckling och sedan vidareutveckling av NRM – Sveriges ledande system för e-marknadsföring. Här finns även tyngre utveckling av Back-End, t.ex. utveckling för Microsoft SQL Server och nyutveckling av Windows Applikationer (Servrar och Motorer). Exempelvis nya, optimala, E-post och SMS-utskicksmotorer för personligt innehåll, stora volymer och maximal effektivitet.

NRM Website Screenshot